MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                              : 2020/09.024
İlgili Resmi Gazete Sayı, Tarih : 31254/24.09.2020
Kaynak                                         : Resmi Gazete
Sektör                                          : GenelSayın Müşterilerimiz.
Resmi Gazetede yayınlanan karar ile 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununun Geçici 13. Maddesi kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin 30.09.2020 tarihine kadar olan tahsis talep süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.


İlgili karar aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-5.pdf 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.