MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.07.016
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 31193/22.07.2020
Kaynak                                             : Resmi Gazete
Sektör                                               : MAKİNE—OTOMOTİV—ULAŞIMSayın Müşterilerimiz.Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya ve Tayland Krallığı menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmış ve meri önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalacağı belirtilmiştir.
İlgili tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200722-9.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.