MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.05.031
İlgili Yazının  Sayı/Tarihi               : 54375202/15.05.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)`nin 47 ve 48 inci maddeleri kapsamında yapılacak ihracat beyannamesi eki belge kontrollerinin, belgenin gerçekliğinden şüphe edilmesi nedeniyle belge aslının ibraz edilmesi gereken durumlar hariç olmak üzere, kağıtsız ihracat uygulamasının zorunlu hale geldiği tarih baz alınarak BILGE Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunduğu bildirilmiştir.İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden indirebilirsiniz.