MENTOR GÜMRÜK DUYURUSayın Müşterilerimiz.


Son zamanlarda Gümrük idarelerinden gelen E - tebligatların firmalar tarafından atlandığı ve dikkate alınmamakta olduğunu duymaktayız. Elektronik yolla tebligat, okunduğu tarihte tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Ancak elektronik yolla gönderilen tebligatın okunmaması durumda ise elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ yapılmış sayılmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özellikle dış ticaret kapsamında Ticaret bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan tebligatların birçoğu SÜRELİ tebligat olmaktadır. Bu nedenle
KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta) ve Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS) adreslerinin firmalar tarafından günlük olarak kontrol edilmesi, olası SÜRELİ tebligatlar için yasal hak olarak tanınan indirimli ödeme, uzlaşma başvurusu, itiraz, dava açma gibi işlemlerin yapılabilmesi adına önemlidir. Aksi durumda olası bu yasal hakların kaybedileceği gibi akabinde ödeme emri, haciz vb. durumlar ile de karşılaşılma riski bulunmaktadır.

Herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için her iki elektronik tebligat sisteminin de kontrol edilmesini tavsiye ederiz. 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.