MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.07.021
İlgili Yazının Tarihi                          : 31195/24.07.2020
Kaynak                                             : Resmi Gazete
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı yapılmıştır.İlgili tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-17.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.