MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.07.005
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 55527208/03.07.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgede, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/3) Ek-7'de yer alan üretici belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası Tek Pencere Sistemine alınmış olup işlemler ne şekilde yapılacağı belirtilmiştir.

İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

TPS-Üretici Belgesi ve Analiz Sertifikası

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.