MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                              : 2020/10.001
İlgili Resmi Gazete Sayı, Tarih : 31261/01.10.2020
Kaynak                                         : Ticaret Bakanlığı
Sektör                                          : KİMYA—GIDA—SAĞLIK—TIBBİ--KOZMETİKSayın Müşterilerimiz.Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, üretimde kullanılmasına ilişkin Tütün ve Alkol Piyasasında bulunan yürütme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi ve internet ortamında satışının yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yine yapılan düzenleme ile bakanlıktan üretim izni alınmış etil alkol veya distile alkollü içki üretim tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait etil alkol üretim tesisinde kullanılmasında veya üretim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin üretim iznine sahip bir firmaya devrinde bakanlık onayının aranacağı ve evsel kullanım amaçlı etil alkol satışının, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabileceği belirtilmiştir.İlgili yönetmelik aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201001-5.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.