GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Müşavirliği hizmeti, Mentor’un ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Günümüz dış ticaretinde işlemlerin tamamlanabilmesi için doğrudan temsilci ile işlemlerini sonuçlandırmak isteyen firmaların ihtiyaç duyacağı tüm hizmetler tarafımızca verilmektedir.

Mentor, ithalat ve ihracatın yoğun olduğu tüm bölgelerde Gümrük Müşavirliği hizmetlerini operasyonlarını deneyimli ve uzman kadroları ile sürdürebilmektedir.

Hizmetlerimizi biraz daha detaylı olarak tanıtarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • Gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemleri ve buna ilişkin tüm bürokratik süreci kusursuz bir şekilde yürütmek,
 • Temsil ettiği kişi ve kuruluşların hukuki haklarını, çıkarlarını ve yararlarını gözetmek,
 • Firmalara gümrük ve dış ticaret konularında, tüm dış ticaret süreçlerini de içine alacak şekilde danışmanlık hizmeti vermek,
 • Müşterilerimizin mevcut durumlarını analiz ederek, ithalata veya ihracata konu eşyalarının gümrük rejimlerini alınan bilgiler ve sunulan evraklar doğrultusunda tespit etmek ve uygulamak,
 • Gümrük beyannamelerini tanzim etmek ve gümrük süreçlerine tabi tutmak,
 • Gümrük vergilerini hesaplayarak müşteriye bildirmek,
 • Gümrük beyannamesinin mükellef nüshası, fatura, dekont, makbuz ve benzeri belgeleri makul süre içerisinde müşteriye teslim etmek,
 • Müşterilerimizin talebi üzerine, gelen eşyada hasar veya yanlışlık varsa bunlara ilişkin tespit yapmak ve tutanaklarını düzenlemek,
 • Tespit edilen eksiklik veya hasarlara ilişkin tutanak düzenlemek; müşteriyi ve diğer ilgili kurumlara bilgi vermek ve süreci takip etmek,
 • Acente ve gümrük saymanlıklarında oluşan depozito veya teminatların çözülmesini sağlamak,
 • İthalata veya ihracata konu eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu mevzuata göre tespit etmek,
 • Müşterilerin evrak süreçlerini takip etmek ve sağlamak,
 • Dahilde İşleme, Hariçte İşleme, Yatırım Teşvik belgesi gibi teşvik belgelerine dair izinleri almak, bunları takip etmek ve raporlamak,
 • Beyannamede yer alan ürün grubuna bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak izinleri takip etmek,
 • Gümrüklü sahalardaki fiziki hareketlerin gerçekleştirilmesine destek vermek ve fiili operasyonu bizzat takip etmek,
 • Gerek halinde; müşteri adına Bağlayıcı Tarife veya Bağlayıcı Menşe alınmasına ilişkin olarak süreci yürütmek ve takip etmek,
 • İhracat işlemlerinin gerektirdiği tüm ön müsaadeleri almak; dolaşım ve menşe ispat edici belgeleri onaylatmak,
 • İhracat Beyanname kapamalarını takip ederek, firmalara raporlamak,
 • Yaşanacak olası vergi ve ceza ihtilaflarında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine veya Ticaret Bakanlığı’nın ilgili makamına firmalar adına yapılacak uzlaşma müracaatlarını gerçekleştirmek,
 • Regülasyonun gerektirdiği; TSE, Tareks, Standardizasyon Uygulamaları başvurularını yapmak, süreci takip etmek,
 • Müşteriler adına tüm belgelerini elektronik olarak arşivlemek,
 • Firmaların tüm verilerini E-Mentor ve Mobil-Mentor aracılığıyla onlara raporlamak, anlık olarak iş takibi yapabilmelerine olanak vermek, operasyonun aşamalarını iş takip bildirimleri ile anlık olarak iletmek, KPI bazında performanslarını anlık takip etmelerine olanak sağlamak.

 


MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.