MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                              : 2020/09.026
İlgili Resmi Gazete Sayı, Tarih : 31260/30.09.2020
Kaynak                                         : Resmi Gazete
Sektör                                          : GenelSayın Müşterilerimiz.Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Antrepo işleticileri ve kullanıcıları Gümrük Kanunu’nda belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, tahakkuk edebilecek gümrük vergilerini karşılamak üzere Götürü Teminat uygulamasından faydalanabilmesine olanak sağlanmıştır. Buna göre teminat, antrepoya alınan eşya için ayrı ayrı verilebileceği gibi teminat ya da tarafından götürü veya yaygın götürü teminat olarak verilebileceği ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarında yapılan işlemlerde götürü teminat kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan değişiklikler 01.11.2020 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarihe kadar mevcut teminat sisteminin uygulanması devam edecektir.


İlgili yönetmelik aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-1.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.