MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.07.004
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 55527208/03.07.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda 2682 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki tabloda (EK-1) gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olması ve aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması bildirilmiştir.


İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

Antrepoya Konulan Eşyaya İlişkin Teminat Oranları

Antrepoya Konulan Eşyaya İlişkin Teminat Oranları

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.