MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.05.032
İlgili Yazının  Sayı/Tarihi               : 54415664/15.05.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda, 01.06.2020 tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığı, Kamu Bankaları ve Kamu Katılım Bankaları arasında e-tahsilat uygulaması ile ortak pos uygulaması çerçevesinde gümrük vergilerinin tahsili anılan Bankaların tahsilat kanalları (internetten ödeme, mobil ödeme, banka veznesi) ve muhasebe birimlerince ortak pos uygulamasıyla yapılabileceği ve 01.06.2020 tarihi itibarı ile Muhasebe birimlerinde yer alan Gümkart uygulamasının kaldırılacağı bildirilmiştir.

İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden indirebilirsiniz.