MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.06.028
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 31159/18.06.2020
Kaynak                                             : Resmi Gazete
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) ’ne, İzinli gönderici yetkisine sahip(transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişi) firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı maddesi eklenmiştir.


İlgili tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-5.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.