MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.06.029
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 31159/18.06.2020
Kaynak                                             : Resmi Gazete
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) ’nin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerine Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Yalova Gümrük Müdürlüğü; Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü; Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Trabzon Gümrük Müdürlüğü ve GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Gaziantep Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.İlgili tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-4.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.