MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                              : 2020/10.004
İlgili Resmi Gazete Sayı, Tarih : 20117910-180.05
Kaynak                                         : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                          : GenelSayın Müşterilerimiz.Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda, Avrupa Birliğinden ithal edilen eşya için AB üyesi ülkelerden herhangi birine uygulanan menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunması durumunda gümrük idaresine ibraz edilen menşe şahadetnamelerinin menşe ülke hanesinde ‘’EU’’ veya ‘’European Union’’ gibi ibareler bulunsa bile menşe ülke adının tereddüte yer verilmeyecek şekilde yer alması gerektiği ve menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük bulunmaması durumunda ise menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.


İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur.

DOKÜMANLAR

Menşe Şahadetnamelerinin Menşe Ülke Hanesi Hakkında

Menşe Şahadetnamelerinin Menşe Ülke Hanesi Hakkında

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.