MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.07.024
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 56009267/21.07.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazı ile MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği anlaşıldığından ikinci bir talimata kadar Mısır'a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarımızca imzalanması gerektiği bildirilmiştir.


İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

Mısır'a Yönelik Olarak Düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri

Mısır'a Yönelik Olarak Düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.