MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                              : 2020/09.028
İlgili Resmi Gazete Sayı, Tarih : 57256272 /10.09.2020
Kaynak                                         : Ticaret Bakanlığı
Sektör                                          : OYUNCAK—EĞİTİM—KIRTASİYE--PLASTİKSayın Müşterilerimiz.Ticaret Bakanlığınca yayınlanan yazıda, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen "CE işareti, oyuncak piyasaya arz edilmeden önce konulur" hükmünün üretimin hangi aşamasında oyuncağa "CE" işaretinin iliştirileceği hususunda bir sınırlama getirmediğinden bahisle işaretlemenin iliştirilmiş olmasının yarı mamul özelliği taşıyan eşyayı nihai ürün haline getirmeyeceği bildirilmiştir.
Bu doğrultuda oyuncağın Yönetmelikte belirtilen gerekleri yerine getirdiğini göstermek amacıyla uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin oyuncağın piyasaya arzı öncesi yapılmasının zorunlu olması nedeniyle "CE" işaretinin üretimin herhangi bir aşamasında oyuncağa iliştirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir.


İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

Oyuncaklarda İleri İşlem ve CE İşareti Uygulaması

Oyuncaklarda İleri İşlem ve CE İşareti Uygulaması

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.