MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                              : 2020/10.002
İlgili Resmi Gazete Sayı, Tarih : 2020/24--30.09.2020
Kaynak                                         : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                          : GenelSayın Müşterilerimiz.Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgede Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılmasının mümkün olduğu ve bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin iznin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebileceği belirtilmiştir.


İlgili genelge ekte bilginize sunulmuştur. 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.