MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.06.030
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 55093787/17.06.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.
Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda, 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki listelerde yer alan GTİP`i belirtilmiş eşyaya ilişkin madde tanımı, mezkur Karar’da atıfta bulunulan Bakanlar Kurulu Kararları ve Cumhurbaşkanı Kararlarında gösterilmiş olan "madde tanımları" itibarıyla geçerli olduğu, 2430 sayılı Karar’ın bu doğrultuda uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

ÖRNEĞİN
(2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan, 8714.99.90.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyounu (GTİP) kapsamında sadece "Yalnız Tekerlekler, Lastikli Olsun Olmasın" tanımlı eşyaya %20 İGV uygulandığı; bununla birlikte, 2430 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ekinde belirtilen söz konusu GTİP`te herhangi bir eşya ayrımı yapılmadığından tüm GTİP muhteviyatı eşyaya İGV uygulanması gerektiğinin anlaşılmakta ancak sadece anılan Kararda belirtilen eşyaya uygulanması gerekir)İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(İGV) Uygulaması Hakkında

2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(İGV) Uygulaması Hakkında

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.