MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.06.027
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 55024282/15.06.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda, yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanarak beyanda bulunulabilmesi için eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin bütün belgelerinin tam olması gerekmekle birlikte, mevcut Covid-19 salgınından dolayı temin edilemeyen ve dolayısıyla gümrük idarelerine zamanında ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi gibi tercihli menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri kapsamı eşya için yapılacak işlemlerde 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere), yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında BS-3 kodu seçilmiş beyannamelerde, "S" kodu (Sonradan) seçilerek işlem yapılmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan İbrazı

Menşe ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan İbrazı

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.