MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.06.036
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 31167/26.06.2020
Kaynak                                             : Resmi Gazete
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.


Resmi Gazetede yayınlanan Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.40.19.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “kapı kilidi silindirleri (barel)” ile 8301.60.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ile açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ve meri önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmesine karar verilmiştir.


İlgili tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200626-11.htm 

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.