MENTOR GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Sayı                                                   : 2020.07.025
İlgili Yazının Sayı/Tarihi                : 56011121/21.07.2020
Kaynak                                             : Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sektör                                               : GenelSayın Müşterilerimiz.Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazı ile ihraç yükü taşımalarında kullanılacak olmaları ve firmaların yeniden ihraç etme imkanı bulamamaları hususu göz önünde bulundurularak eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus olan ve ekli yazıda yer alan GTİP’lerden beyan edilerek geçici ithal edilen eşyanın izin sürelerinin, Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesi çerçevesinde, 30.06.2020 tarihinden sonra süresi dolanlar için ceza uygulanmaksızın 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması uygun bulunduğu belirtilmiştir.


İlgili yazı ekte bilginize sunulmuştur. 

DOKÜMANLAR

Geçici İthal Edilen Ambalaj Maddelerinde Süre Uzatımı

Geçici İthal Edilen Ambalaj Maddelerinde Süre Uzatımı

MENTOR Gümrük Mobil Uygulamasını, iOS App Store veya Google Android marketlerinden İndirebilirsiniz.